Tjänster

Inredning

Nyskapande, personligt och med helheten i fokus. Vi hjälper företag att spegla sin affärsidé och sina kärnvärden i sina lokaler. Den röda tråden ska vara tydlig – från den grafiska profilen och hemsidan till inredningen av miljön. Inredningen blir en del av marknadsföringen för företaget.

För oss är inredning hälsa, något som stärker människor och varumärken. På en arbetsplats påverkar interiören i hög grad produktivitet, effektivitet och ekonomiska resultat. Anställda som mår bra på jobbet presterar bättre. Inredningen på en arbetsplats bör därför – utöver att fungera rent praktiskt – inspirera och locka fram det bästa i oss.

Att skapa en god arbetsmiljö med bra ergonomi och behaglig ljudmiljö är därför en viktig del i vårt arbete. Vi lägger mycket fokus på att skapa inspirerande och aktiva mötesplatser för de anställda. Det skapar gemenskap och stärker företagsandan.

Formgivning

BittraBritta är utbildade formgivare. Denna kompetens använder vi när vi platsbygger eller specialanpassar inredning och när vi formger nya möbler.

Hållbar utveckling är för oss en självklarhet. I möjligaste mån använder vi oss av material av hög kvalité, ekologiskt och närproducerat. Vi ställer krav på oss och de företag vi samarbetar med att jobba för god etik och miljö.

Projektledning

I samarbete med hantverkare och möbelleverantörer kan vi sköta allt ifrån inredningskoncept, uppbyggnad och inköp av möbler. Våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet och överlåta projektledningen av en flytt eller ombyggnad till oss.

Vill du att vi kontaktar dig?

Vill du dela mer information? (frivilligt)