Unionen monter

BittraBritta fick i uppdrag av fackföreningen Unionen att skapa ett monterkoncept till dem. Ett modernt, nytänkande monterkoncept som lätt skulle kunna varieras i storlek, enkelt att transportera och billigt att tillverka. Framförallt skulle den vara inbjudande, skapa samtal och locka nya medlemmar till förbundet. Målgruppen för projektet var konsulter och anställda inom teknik och IT, så som ingenjörer, tekniker och utvecklare.

Resultatet blev en byggsats i storlek STOR. Tanken är att föra tankarna till de byggsatser som man kanske lekte med när man var barn, att man ska bli lite nostalgisk. Unionens monter går man inte förbi oberörd.
Montern kan se olika ut varje gång den byggs upp. Byggstenarna är dem samma men utseendet blir olika – en gång har väggar byggts upp med några sittbänkar i montern. En annan gång är det en stor bil och ett ståbord. En lampa. En soffa. En buss o.s.v. Formen är oändlig.

Utöver den stora byggsatsen finns det också en mindre likadan variant. Denna kan användas till tävlingar, så som utmana en kollega och bygg ett hus på kortast tid, och den kan användas till att testbygga nya modeller för att sedan bygga samma i det stora.

Byggsatsen är tillverkad i svart och grön valchromat (genomfärgad MDF).

Bilderna är från vår workshop vi hade tillsammans med Unionen i april 2014. Då testade vi att bygga en lampa, en balansbräda och en bil.


Tillbaka