Väntrum BUP

Väntrum för Barn- och ungdomspsyk i Frölunda. Målet var att skapa en välkomnande, inspirerande och trivsam väntrumsmiljö och därmed öka välbefinnandet för barn och ungdomar med familjer. Här skulle finnas avskilda sittplatser för ungdomar att dra sig undan, lekyta för de yngre barnen och gemensamma sittplatser för hela familjer.

Inspirationen var de fyra elementen och årstiderna vilket man kan se i färgvalen. Till exempel en lugnare blå yta för läsning och en röd/orange yta för lek och aktivitet. Höga soffryggar delar upp rummet i mindre ytor.

I samband med renoveringen av väntrummet gjordes trapphuset till mottagningen om. Nya färger på väggar och hisschakt. I taket hängdes samma blominspirerade lampor som återfinnes i väntrummet.

Inköpslista

barninredning väntrum
barninredning väntrum
barninredning väntrum
barninredning väntrum
barninredning väntrum trapphus

Fotograf: David Chocron

Vill du att vi kontaktar dig?

Vill du dela mer information? (frivilligt)