Västsvensk tidningsdistribution

VTD önskade förändra sina två fikautrymmen. De bad BittraBritta att skapa två nya miljöer för fika med mer energi, inspiration och vila från arbete. Vi skapade en trädgårdsberså och en skärgårdsinspirerad miljö.

”Jag ryser så bra är resultatet!”
Fredrik, inköpschef VTD

Vill du att vi kontaktar dig?

Vill du dela mer information? (frivilligt)